ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นร้านค้านางวัลย์ลดา เนรมิตครบุรี ถึงแยกสนามไก่ชน บ้านถนนกลาง หมู่ 8

28 พ.ค. 67