ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2561 รอบแรก

05 ต.ค. 60

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 1