ประกาศ รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

05 เม.ย. 62

ประกาศ รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีความประสงค์ที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง