ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

- ขณะนี้ระบบปิดการแสดงผล จะใช้งานได้ในช่วงเวลาถัดไป -

ภาพกิจกรรม

หน่วยงานภายนอก

กระดานสนทนาภายในเครือข่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ “ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น “

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง