โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำเเละความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่เด็กเเละเยาวชนภายในเขตพื้นที่ตำบลแชะ ประจำปี ๒๕๖๑

02 พ.ย. 61

โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำเเละความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่เด็กเเละเยาวชนภายในเขตพื้นที่ตำบลแชะ ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

   

 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำเเละความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่เด็กเเละเยาวชนภายในเขตพื้นที่ตำบลแชะ ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบุญณดาวิทยา  ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ   ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองรัง    โรงเรียนบ้านดอนกรูด   โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครรราชสีมา เเละโรงเรียนบุญณดาวิทยา

ได้เห็นถึงประโยชน์เเละความสำคัญของทักษะการป้องกันการจมน้ำ  เพื่อพัฒนาเด็กเเละเยาวชนตำบลแชะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เเละเพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำ  ให้มีอัตราการจมน้ำน้อยลง  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กได้อยู่ร่วมกันรู้จักปรับตัวเข้าหาผู้อื่น และเด็กสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้  ซึ่งสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติเเละป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิต