คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

24 ต.ค. 66

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องเรียน ร้องทุกข์