ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเล่นการพนัน พ.ศ.2550

21 มิ.ย. 66

ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ