กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิตยา พรรณลา
นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าการศึกษาฯ)

นางสาวนิตยา พรรณลา

นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าการศึกษาฯ)

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเพียว เบาแรง
ครู

นางเพียว เบาแรง

ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์
ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์

ครู

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวโชติกา คูณย่าอุปภัมภ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวโชติกา คูณย่าอุปภัมภ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

- -
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ

- -

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางประอรรัตน์ ดวงดารา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางประอรรัตน์ ดวงดารา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป