กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเพียว เบาแรง
ครู

นางเพียว เบาแรง

ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์
ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์

ครู

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวโชติกา คูณย่าอุปภัมภ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวโชติกา คูณย่าอุปภัมภ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาววนัชพร อุดเทนสุต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววนัชพร อุดเทนสุต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางประอรรัตน์ ดวงดารา
คนงานทั่วไป

นางประอรรัตน์ ดวงดารา

คนงานทั่วไป

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก
คนงานทั่วไป

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก

คนงานทั่วไป

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก
คนงานทั่วไป

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก

คนงานทั่วไป