กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิตยา พรรณลา
นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าการศึกษาฯ)

นางสาวนิตยา พรรณลา

นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าการศึกษาฯ)

นายชัยรัตน์ พารอิว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชัยรัตน์ พารอิว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเพียว เบาแรง
ครู

นางเพียว เบาแรง

ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์
ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์

ครู

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวโชติกา คูณย่าอุปภัมภ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวโชติกา คูณย่าอุปภัมภ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

- -
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ

- -

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางประอรรัตน์ ดวงดารา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางประอรรัตน์ ดวงดารา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป