ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทร. 0 – 4444 – 4424 โทรสาร 0 – 4444 – 5025
E-Mail : admin@chae.go.th