ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเเชะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

15 ก.ค. 64