🍃คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.แชะ ลงพื้นที่ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลแชะ หมู่ 1-11 เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน🙏🏻🙏🏻

24 มิ.ย. 65