🌸 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยมหาราช”

25 ต.ค. 66

🌸 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” 🌺
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น. นำโดยนายดาวเทียม เป๋ากระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแชะ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแชะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี ณ
สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 5 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชีสมา