โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลแชะ ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 65

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ วิทยากร คณะครู เยาวชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลแชะ ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :