โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง ประจำปี 2566

06 มิ.ย. 66

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบล

ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย

และพัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ