โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมเกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจไม่เผาพื้นที่การเกษตร

05 ก.ค. 66

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะเข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมเกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจไม่เผาพื้นที่การเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลแชะ