โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

16 ส.ค. 66

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7