โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข แมว ภายในตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ 2566

07 ก.ค. 66

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จัด“โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข แมว ภายในตำบลแชะ” เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 🐶🐈