โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข แมว ภายในตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567

17 มิ.ย. 67

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

จัด“โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

และควบคุมประชากรสุนัข แมว ภายในตำบลแชะ”

เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 🐶🐈