โครงการตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2566

31 พ.ค. 66

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ฃ

ได้จัด “โครงการตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2566”

ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ