โครงการงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี2562

04 มี.ค. 62

องค์การบริหารส่วนบลแชะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ประจำปี 2562

การแสดงสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :