โครงการงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2562

12 มี.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินการจัดโครงการงานฉลองท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ประจำปี 2562

แชมป์รำวงย้อนยุค ประจำปี2562