โครงการคืนพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำฝายหัวลาด บ้านโนนทอง

18 ส.ค. 66

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดโครงการคืนพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ณ อ่างเก็บน้ำฝายหัวลาด บ้านโนนทอง หมู่ 11 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์
อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย🐠🐟