โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

31 มี.ค. 66

วันที่ 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 🐶