โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำพนาหนองหิน หมู่ที่ 7

07 ก.ค. 66

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร่วมประชุม/รับฟังความคิดเห็น เพื่อดำเนิน #โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำพนาหนองหิน หมู่ที่ 7 ณ ศาลาประชาคมบ้านพนาหนองหิน เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 ออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 💦