โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากไร่นายอั๊ว-เขตหนองมะค่า บ้านพนาหนองหิน ม.7

29 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากไร่นายอั๊ว-เขตหนองมะค่า บ้านพนาหนองหิน ม.7 งบประมาณ199,000 บาท ราคากลาง 199,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :