โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองชลประทาน เชื่อมบ้านอรพิมพ์ นายเชษฐ์-สะพาน 2 กลางทุ่ง บ้านดอนกรูด ม.1

29 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองชลประทาน เชื่อมบ้านอรพิมพ์ นายเชษฐ์-สะพาน 2 กลางทุ่ง บ้านดอนกรูด ม.1 งบประมาณ 488,000 บาท ราคากลาง 488,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :