โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นป่าช้าเชื่อมตำบลอรพิมพ์ หมู่ 1 บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

29 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นป่าช้าเชื่อมตำบลอรพิมพ์ หมู่ 1 บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 งบประมาณ 498,000 บาท ราคากลาง 469,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :