โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเจือกูด บ้านดอนกรุด หมู่ 1

20 มิ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเจือกูด บ้านดอนกรุด หมู่ 1 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 171,000 บาท ราคากลาง 171,000 บาท