โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมเส้นโค้งปารีส-ทรัพย์กังวาล บ้านแชะ หมู่ 3

28 พ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมเส้นโค้งปารีส-ทรัพย์กังวาล บ้านแชะ หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 496,000 บาท ราคากลาง 493,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบตามรายละเอียดแนบท้าย