ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นบ้านนายสอย บ้านถนนกลาง หมู่ 8

23 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นบ้านนายสอย บ้านถนนกลาง หมู่ 8  โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ความยาวรางน้ำ 63.00 เมตร ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 31 ท่อน  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  บประมาณ 63,000 บาท  ราคากลาง  60,500 บาท