เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 ต.แชะ อ.ครบุรี เชื่อมบ้านดะแลง หมู่ 11 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย

01 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :