ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดด่านมะม่วง เชื่อมบ้านดะแลง ต.ทุ่งอรุณ ม.5

18 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดด่านมะม่วงเชื่อมบ้านดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 498,000 บาท ราคากลาง 465,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :