ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหนิด กรสำโรง ถึงบ้านนายสมโภชน์ บ้านหนองรัง ม.2

18 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหนิด กรสำโรง ถึงบ้านนายสมโภชน์ บ้านหนองรัง หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 298,000 บาท ราคากลาง 293,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :