ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่สวาท-บ้านน้าลาน บ้านหนองรัง ม.2

18 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สวาท-บ้านน้าลาน บ้านหนองรัง หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 199,000 บาท ราคากลาง 195,600 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :