ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยประหยัด-นายผสาน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11

12 ก.พ. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยประหยัด-นายผสาน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ งบประมาณ 300,000 บาท ราคากลาง 282,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :