ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ลงจากปากอุโมงค์ เลาะเหมืองชลประทาน บ้านถนนกลาง ม.8

07 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกลงจากปากอุโมงค์ เลาะเหมืองชลประทาน  บ้านถนนกลาง  หมู่ที่  8  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 100,000 บาท  (ราคากลาง  85,600  บาท) จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :