ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายเมธี นกกระทา บ้านถนนกลาง ม.8

07 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายเมธี  นกกระทา  บ้านถนนกลาง  หมู่ที่  8  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 33,500 บาท  (ราคากลาง  28,500  บาท) จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :