ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายชอบ บ้านถนนกลาง ม. 8

07 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายชอบ  บ้านถนนกลาง  หมู่ที่  8  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 50,900 บาท  (ราคากลาง  43,300  บาท) จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :