ภาพประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

29 พ.ค. 67

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ