ภาพประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

16 ก.พ. 67

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ