พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

29 ธ.ค. 65

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ จุดตรวจบูรณาการแยกต้นยาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน