พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

25 ต.ค. 66

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“🌼
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น. นำโดยนายดาวเทียม เป๋ากระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวัน ”นวมินทรมหาราช“ โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี ณ
ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา