ภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566

15 ก.พ. 66

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566

ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ