ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพสัญจร

18 ต.ค. 61

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ ตุลาคม พ.ศ๒๕๖๑ โดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จังหวัดนครราชสีมา