ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว” องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

27 ต.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ #จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงาน
ให้ประชาชนได้รับทราบคะ 🙏🏻