ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566

16 ม.ค. 67

ประชาสัมพันธ์ #จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงาน
ให้ประชาชนได้รับทราบคะ 🙏🏻