ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคไวรัสซิกา

06 ธ.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ #โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้โดยเชื้อสามารถ
ติดต่อจากคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในะื้นที่ตำบลแชะทราบ 🦠