ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางแอ๋ว เชยสูงเนิน ถึงบ้านนางจินดา หลวงพิทักษ์ บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5

31 พ.ค. 67