ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวงเวียนถึงบ้านนายสมประสงค์ ลายผักแว่น บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

17 พ.ค. 67