ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมัย เลื่อยกระโทก ถึงร้านอาหารสวรรค์บ้านนา บ้านโนนทอง หมู่ 11

26 ก.ค. 66